Objek Musik

https://itunes.apple.com/id/album/semar-mesem-romo-mendem/1318580812?l=id

https://open.spotify.com/album/4sCbxRRd3IPz6NqyqbgV2V

https://www.musixmatch.com/album/Jogja-Hip-Hop-Foundation/Semar-Mesem-Romo-Mendem

https://soundcloud.com/fajar09021997/sets/semar-mesem-romo-mendem-jogja-hip-hop-foundation

https://www.deezer.com/en/album/52589932

https://www.amazon.com/Semar-Mesem-Mendem-Jogja-Foundation/dp/B077SRJKHV

https://us.7digital.com/artist/jogja-hip-hop-foundation/release/semar-mesem-romo-mendem-7196700

https://play.google.com/store/music/album/Jogja_Hip_Hop_Foundation_Semar_Mesem_Romo_Mendem?id=Bxapplvv66fronhldpr32y3itpm

 

Objek Video

https://www.youtube.com/watch?v=QgeJHpkYugk

 

Objek Teks

http://jogjahiphopfoundation.blogspot.com/2015/01/semar-mesem-romo-mendhem-book-of.html

 

Metodologi

Judul Skripsi : Kritik Sosial pada Album Semar Mesem Romo Mendem Karya Jogja Hip Hop Foundation
Rumusan Masalah : 1.      Bagaimana kritik sosial yang terdapat dalam album Semar Mesem Romo Mendem Jogja Hip Hop Foundation?
Telaah Teori : Sosiologi Sastra
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Data : Terlampir

 

Pustaka Rujukan

Faruk. 2012. Metode Penelitian Sastra, Sebuah Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Waluyo, Herman J.. Tahun. Apresiasi Puisi: Panduan Untuk Pelajar dan Mahasiswa. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Album Semar Mesem RomoMendem karya Jogja Hip Hop Foundation (2013)

 

Purwokerto, 04 Maret 2019

Pengusul,

Fajar Firianto

NIM J1B015006

 

 

 

 

 

 

Lampiran:

Berikut ini adalah daftar lagu yang terdapat pada Album Semar Mesem Romo Mendem Jogja Hip Hop Foundation

 • Jula-Juli Lolipop
 • Rep Kedhep
 • Jula-Juli Jaman Edan
 • Jula-Juli Guru
 • Ngelmu Kyai Petruk
 • Ngelmu Pring
 • Ora Cucul Ora Ngebul
 • Tulkiyem Ayu
 • Jula-Juli Prek!
 • Cintamu Sepahit Topi Miring
 • Suwukan Jaran Kepang
 • Jula-Juli K-Pop
 • Sembah Raga
 • Ayo Ngguyu

 

Berikut ini beberapa lirik lagu yang terdapat pada Album Semar Mesem Romo Mendem Jogja Hip Hop Foundation

 

Lagu    : JHF – Jula Juli K-Pop

Album : SEMAR MESEM ROMO MENDHEM

 

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

mangan bothok godhong tela

kodhok kongkang mie pinagsia

aku kemropok atiku gela

jaran kepangku dipek malaysia

jaran kepang, warisane nenek moyang

mula kudune dirumat lan disayang

pirang-pirang abad dadi kesenian rakyat

menghibur wong susah wong cilik lan melarat

kabeh seneng-seneng lali susahe

jarane kesurupan lali utange

di negeri sendiri tanpa aji

bareng dimaling kabeh sok peduli

jaran kepange nganggur dadi TKI

mentrine kesurupan malah ngimpor sapi

sapine sipit tur jenggotan

jaran kepangku sayang sungguh malang

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

awan-awan nonton jathilan

sing main ndadi mangani kembang

dadak pitike disosor pawang

pawange ndadi melok kesurupan

saiki kabeh padha latihan

latihan tari karo do senam

sename senam gayane gangnam

uwong-uwong padha kedanan

ana arek rupane ayu

bluse ketat wernane biru

kacamata ireng entas tuku

rokke cekak pamer pupu

areke seneng temenan

mlumpat-mlumpat style gangnam

tangane obah dhut-kedhutan

rasane kaya numpak jaran

jarane dudu kepang

impor jenenge gangnam

gaya K-Pop koreanan

rambute dicet abang

tambah suwe tambah rame

areke wedok pececa-pecece

deleweran metu kringete

lambene pucet ilang gincune

srengengene lunga saka wetan

tambah dhuwur tambah awan

areke kepanasan

cucul klambi ora tahan

ketok BH-ne abang

areke kesurupan

jare kesurupan gangnam

kok ndadine jaran kepang

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

jarane mlayu ninggal lapangan

cepet-cepet menyang prapatan

mumpung bangjone rung murup abang

areke nggabung klompok jathilan

ndadine gangnam kok njaluk krupuk

ngremus ngetemel muni kriyak-kriyuk

terus goyange kok ngenak-nyenuk

nyakoti sajen, sajen jeruk purut

nggawa batok lambene nyatis

njaluk duwit ro nylekutis

wong sing nonton padha meringis

jare K-Pop malah ngemis

lampu bangjone uwis meh abang

do jaga-jaga arep ninggal prapatan

maune nggayane tarine gangnam

jebule saiki ngringik njaluk saweran

tambah ndadi BH-ne mlorot

warnane abang pating pecothot

uwing sing nonton matane mlotot

themone ndhodhok rokke meh copot

arep gangnam apa jathilan

nek ndadi kabeh dha mekangkang

mbuh jawa apa korea slatan

nek ndadi yo dhemit jaran

mulane aja dha gumunan

gangnam iku mek jaran kepang

nek kabeh dha kesurupan

narine gangnam kaya wong edan

bareng sadar bocahe njaluk bali ning korea slatan

diterke mulih ngetan

jebul omahe mung pasar kembang

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

pengen gingseng anane klapa

bareng diombe marai lega

jare gangnam kok mangane tela

macak K-Pop kok jebule jawa

 

Lagu    : JHF – Suwukan Jaran Kepang

Album : SEMAR MESEM ROMO MENDHEM

 

sang lindung, aku ora duwe ingkung

sang lindung, aku aja digawe bingung

kaki danyang, nini danyang

jaran kepangku balekna ngandhang

e…

jaran putih ngalor mlayune

jarang abang ngidul mlayune

kae…

jaran kuning ngetan mlayune

jaran ireng ngulon mlayune

sliramu sing nyekel pecute

jo malah kegeret playune jarane

aja padha keseret ngalor lan aja padha keseret ngidul

aja padha keseret ngetan lan aja padha keseret ngulon

sing mencit methithit

langener ing langit

manunggal marang pangeranmu

muliha menyang kandang

yaiku keblat papat lima pancermu

sang lindung, aku ora duwe ingkung

sang lindung, aku aja digawe bingung

kaki danyang, nini danyang

jaran kepangku balekna ngandhang

rem…

jaranmu tansah merem

mung sliramu sing weruh ana ing tuju

we…

jaranmu tansah luwe

mung sliarmu sing weruh ana ing wates

su…

jaranmu tansah nepsu

mung sliramu sing weruh ana ing prelu

yen gelem diseret jaranmu

ngluwihi tujumu, watesmu lan prelumu

sira bakal ora weruh ing tuju

ora weruh ing wates

ora weruh ing prelu

tujumu, watesmu, prelumu

yaiku tetelu, keblat begjane uripmu

sang lindung, aku ora duwe ingkung

sang lindung, aku aja digawe bingung

kaki danyang, nini danyang

jaran kepangku balekna ngandhang

amek banyu apepikulan warih

jaranmu iku jaran banyu

aja numpak yen sliramu

durung weruh segering banyu

amek geni adedamaran

jaranmu iku jaran geni

aja numpak yen sliramu

durung weruh padhanging geni

apa kang ginayuh ing wektu

bakal kasembadan yen sliramu

apepikulan segering atimu

lan dedamaran padhanging budimu

sang lindung, aku ora duwe ingkung

sang lindung, aku aja digawe bingung

kaki danyang, nini danyang

jaran kepangku balekna ngandhang

sang lindung leyang arane kepang

sang lindung kidang arane jaran

ajiku si waringin sungsang

kinubeng ing kumbala geni

pyur ilang dadi banyu putih

wujud tunggal waluya jati

sira muliha nang negaramu

ing watu kayu iku

mutmainah jaran putihmu

lumepasna kakeremanmu

amarah jaran abangmu

singkirna angkara murkamu

supiyah jaran kuningmu

tebihna alane gegayuhanmu

aluamah jaran irengmu

luwarna srakahe wetengmu

sang lindung, aku ora duwe ingkung

sang lindung, aku aja digawe bingung

kaki danyang, nini danyang

jaran kepangku balekna ngandhang

 

Hits: 7

Fajar Fitrianto
News Reporter