GENSOED MELAWAN: UKT aja Munggah

 

Bocah-bocah ngebeki dalan

Njaluk ben ukt aja di munggahna

Bocah-bocah nggegawe rerasan

Njaluk ben duwit pangkal aja di munggahna

Tembang-tembang sing bocah nyanyikna

Duweni lelakon sing nggo ngemutna

Kampus ‪#‎Unsoed kampus bersama

Kanggo ngawehi dalan penerus bangsa

Pejabat nggon rektorate ora kersa

Nampani tuntutane para bocah-bocah

Pejabat nggon rektorate ora bisa dipeksa

Nrima kanggo ati tuntutane bocah-bocah

Nyong rika sedaya kuwe menungsa

Bisa mikir mamak bapake rekasa

Nggolet duwit nggo sekolah susah

Sebabe Ukt pangkal rep pada dimunggahna

Nyong rika sedaya wis pada tuwa

Bisa ngerti piwe urip rekasa

Nggolet kersane gusti sing mangerteni

Kanggo nulungi kekancan sing mbutuhna

 

17 juni 2018 —– ‪#‎Gensoed ‪#‎Gensoed2018 ‪#‎GensoedMelawan ‪#‎SoedrimanMELAWAN ‪

Hits: 0

Fajar Fitrianto
News Reporter