Kakawin dalam Skakmat UTS

On

Kakawin dalam Skakmatt UTS “Hana ta sira brahmana, sang Jaratkaru ngaran ira, matang yang Jaratkaru ling ning haji, jaratiksayam ity ahuh, jarat ngaran in ksaya karunikasya tad bhayam, karunyabuddi, sarana ri sedeng katakut….” Dua tanda manusia kelabu Duduk bersimpu menatapi langit Kahyangan…